Yrkesvägledning enkät - Prototyp

Denna förenklade enkät prototyp består av ord och fraser som ska kategoriseras. Svara genom knapparna eller svep kortet i kategorins riktning.

Du är färdig. Bra där!
Läs mer om ordet/frasen
Använd knapparna eller svep kortet för att svara på frågan
Läs mer om ordet/frasen
Svep kortet i kategorins riktning för att svara på frågan
Se resultatet Starta om